Centrum gewichtszorg

Het Centrum Gewichtszorg van het ziekenhuis Jan Palfijn is een multidisciplinair expertisecentrum voor de behandeling van obesitas. Het centrum staat onder leiding van dr. Veerle Van Vlodrop, gastro-intestinaal chirurg met een specialisatie in bariatrische chirurgie (obesitasheelkunde). 

Obesitas is een chronische ziekte met verschillende factoren aan de basis, daarom geloven wij sterk in een multidisciplinaire aanpak, waarbij de kennis van onze verschillende experten wordt aangewend om de beste behandeling voor elke patiënt te bieden. 

Dankzij onze uitgebreide begeleiding, zowel voor als na een eventuele operatie, bieden we u maximale kansen op een duurzaam en gezond gewichtsverlies.

AZ JAN PALFIJN

Het AZ Jan Palfijn Gent is een algemeen openbaar ziekenhuis met 526 erkende bedden. Het is een sterke regionale speler en stelt meer dan 1.000 artsen en personeelsleden te werk. Naast het algemeen zorgaanbod, investeert het ziekenhuis in welbepaalde specialismen en disciplines.

De geschiedenis van het Gentse Jan Palfijnziekenhuis gaat terug tot in de middeleeuwen. In de periode 2012-2014 werd het ziekenhuis zeer grondig gerenoveerd tot een performante en toekomstgerichte zorginstelling.