NEDERLAND

De medische benadering van een maagverkleining in ons centrum bestaat uit 3 fases :

 1. Preoperatief traject
 2. Operatie
 3. Postoperatief traject

 

Preoperatief traject

Indien u een operatie overweegt, maakt u in eerst een afspraak op 0032-9 224 87 83 en vraagt voor een intake gesprek in de privé praktijk van  dr. van Vlodrop.  Adres : Meierij 3a te Schelderode (dicht bij Gent)

Een pre-operatieve consultatie kost 50 euro (cash, payconic of QR-code).

Tijdens dit consult doen we een medische en gewichtsgerelateerde anamnese en leggen we de voor- en nadelen als ook de mogelijke complicaties van de bypass uit.

 

Alvorens over te gaan tot een ingreep wordt elke patiënt gescreend door het team.

Dit zijn drie consulten van telkenmale een uur :

 • Consult diëtiste (45 euro) 
  • Tijdens dit consult worden uw huidige eetgewoonten bevraagd.  Er wordt gekeken naar het type fouten dat u maakt : bent u een volume-eter, zoet- of vet eter ?, Heeft u een onregelmatig eetpatroon ? Wat is de invulling van uw maaltijden ? Etc.
  • Dit is belangrijk voor het type ingreep maar helpt ons ook in de bepaling van waar we postoperatief op moeten focussen.  Het is noodzakelijk dat u postoperatief correct eet om ongemakken te voorkomen.  Dit alles wordt u door de diëtiste uitgelegd. 
  • U krijgt tijdens deze sessie alle info mee omtrent het pre-operatief dieet dat u twee weken dient te volgen.
 • Consult psychologe (45 euro)
  • Hier wordt gepeild naar een onderliggend psychologische oorzaak met impact op uw eetpatroon.  Voorbeelden zijn emotioneel of extern eetgedrag.  Er wordt ook gepeild naar uw draagkracht, het besef van eigen voedingsfouten alsook de bereidheid deze aan te pakken.
 • Consult kinesist + conditietest + krachttest (23 euro)
  • Uw huidige activiteitspeil wordt bevraagd.  . Het belang van postoperatieve beweging wordt u uitgelegd, de impact van beweging op het eindresultaat alsook het type beweging en de intensiteitsgraad. Er wordt gekeken naar lichamelijke beperkingen die het sporten bemoeilijken en gezocht naar alternatieven.  Op het einde wordt een conditietest afgenomen dus voorzie makkelijke kledij.

 

TOTAAL : 113 euro

Daarnaast zijn pre-operatieve onderzoekingen noodzakelijk :

 • Uitgebreide bloedanalyse (38 euro)
 • EKG (18 euro)
 • RX thorax + echo abdomen + consult radioloog ( 65 euro)
 • Gastroscopie onder sedatie  + HP bepaling + APO (460 euro) of enkel een ureum ademtest voor detectie van HP bacterie.

Indien al deze onderzoekingen bij ons doorgaan kost dit u bij benadering : 581 euro. 

NOTA : Vraag  aan uw huisarts welk van bovenstaande onderzoekingen in Nederland kunnen uitgevoerd worden.  Zo drukt u de kosten van het pre-operatief traject.

Tijdens het intake gesprek meldt u de arts welke onderzoekingen in België dienen aangevraagd te worden.

 

Operatie

De raming van een gastric bypass voor een opname van drie dagen en twee nachten bedraagt 6.000 euro.  Dit bedrag dient ten laatste één week pre-operatief overgeschreven te zijn op het rekening nummer van het ziekenhuis. (BE04 0964 4137 0431)

Het bedrag dekt de kostprijs van de ingreep, de erelonen van de artsen, uw verblijf alsook alle gerelateerde onkosten.

Nogmaals, dit is een raming en de uiteindelijke kost kan licht afwijken in functie van bv. een langere verblijfsduur, een extra onderzoek, extra medicatie, extra verbruikt materiaal, etc.

De arts komt u dagelijks bezoeken.

Ook komt de diëtiste langs om u de nodige info omtrent het postoperatief dieet te verschaffen.  Indien gewenst kan u een handig kookboekje kopen met tips voor de eerste maanden.

Bij ontslag krijgt u van de arts papieren mee voor wondzorg en toediening van laag moleculaire gewicht heparine (LMWH) ter preventie van diepe veneuze trombose.

Postoperatief traject

Indien u zich verder postoperatief laat begeleiden door de arts en het team, betaalt u steeds opnieuw de consulten; deze zitten niet vergoed in de bovenstaande prijs van 6.000 euro.

            Een normaal postoperatief traject duurt 1.5 jaar.

U wordt een eerste maal na zes weken terug gezien door zowel arts (30 euro), diëtiste (25 euro) als psychologe (45 euro).

Nadien wordt u om de vier maanden verwacht bij uw arts, afwisselend en volgens nood in combinatie met de diëtiste of de psychologe.

 

Voorafgaand aan deze consulten, laat u een bloedafname bij uw huisarts verrichten en brengt u de resultaten mee.

 

NOTA : consulten bij de arts zijn middels fysische aanwezigheid.  Dieet- en psychische begeleiding gebeurt online via Teams

Hoe lang voor ik geopereerd word ?

Na het eerste consult, wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Eén maand later worden de gesprekken en eventuele onderzoekingen ingepland .  Aansluitend heeft u een evaluatiegesprek bij de arts.  Tijdens dit gesprek wordt de operatiedatum bepaald.

Gemiddelde wachttijd tussen eindgesprek en operatie bedraagt drie weken.

Maw. een normaal pre-operatief traject duurt 2 maanden.

U krijgt bij ontslag een follow-up afspraak mee : 6 weken postoperatief.

Indien gewenst laat u zich in ons centrum om de vier maanden opvolgen tot 1.5 jaar na de ingreep.

 

Nog vragen ?

Meer specifieke info omtrent de gastric bypass vindt u verder op de site onder de sectie : behandelingen, gastric bypass.

Voor bijkomende inlichtingen : info@obesitasgent.be