INTAKE & ONDERZOEKEN

Bij een eerste consultatie vindt een intakegesprek plaats waarbij we uitgebreid informeren naar uw medische voorgeschiedenis en in het bijzonder aandacht besteden aan de aspecten van uw zwaarlijvigheid. 

Na dit gesprek worden uw gegevens door gegeven aan Carla Amend, de coördinatrice van het Centrum Gewichtszorg. Zij is uw contactpersoon. Zij zal uw gegevens registreren in een nationaal register (wettelijk verplicht sinds 2010) en een datum vastleggen voor de dagopname en het evaluatiegesprek. 

Tijdens deze dagopname zullen alle onderzoeken en consultaties plaatsvinden. 

Deze onderzoeken bestaan uit: 

  • RX-thorax 
  • echo abdomen 
  • longfunctieonderzoek 
  • inspanningsproef 
  • echografie hart 
  • gastroscopie (maagonderzoek) 

De consultaties 

Daarnaast zult u gezien worden door een psychologe, gespecialiseerd in voedingsbegeleiding, een diëtiste, een kinesist en een internist (klinisch onderzoek). 

  • De psychologe zal nagaan hoe u tegenover voedsel staat, of u aan eetstoornissen lijdt en of er eventueel sprake is van onderliggende psychologische problemen. 
  • De diëtiste zal via verschillende vragenlijsten nagaan in welke eetcategorie u kan worden ondergebracht. 
  • De kinesist zal nagaan of u aan beweging doet en zal de mate van uw fysische activiteit bepalen. Hij zal u adviezen geven omtrent geschikte bewegingsvormen en hoe u dit moet opbouwen. 
  • De algemeen internist gaat na of er geen onderliggende oorzaken (diabetes, schildklierlijden, bijnierlijden) zijn voor de zwaarlijvigheid. 

Multidisciplinair overleg 

De resultaten van alle onderzoeken worden besproken tijdens een multidisciplinair overleg met alle teamleden. In gezamenlijk overleg wordt beslist welke de beste behandeling voor u is. 

Als u in aanmerking komt voor een bariatrische ingreep, zal deze procedure uitvoerig met u besproken worden en zal een datum vastgelegd worden. 

Als u niet in aanmerking komt voor een ingreep, dan kunnen wij u verder begeleiden in ons alternatieve programma (zie bewegingsprogramma).