Sleeve Gastrectomie

Bij een Sleeve gastrectomie wordt door middel van een overlangse snede de buitenste 2/3 van de maag verwijderd. Hierdoor ontstaat een buisvormige maag in het verlengde van de slokdarm, met een capaciteit van 100 tot 150 ml, wat overeenkomt met een half glas water. 

De nieuwe maag kan veel minder uitrekken waardoor de porties die u kan eten sterk verkleinen en er snel een volheidsgevoel ontstaat. Dit zal u helpen te vermageren. 

Bovendien wordt het deel van de maag waar het hongerhormoon Greline wordt aangemaakt, verwijderd, waardoor u minder honger ondervindt na de ingreep.

Voor wie 

Deze ingreep is een restrictieve ingreep en is gericht op volumebeperking. De ingreep is niet geschikt voor snoepers, drinkers van zoethoudende dranken en/of alcohol omdat deze probleemloos kunnen passeren. Ingenomen calorieën = opgenomen calorieën.  

Deze ingreep is een hulpmiddel en vereist actieve inbreng van de patiënt. Daarom is de operatie minder geschikt voor psychisch labiele mensen.

Voordelen  

De ingreep gebeurt laparoscopisch waardoor er minder postoperatieve pijn is. Daarnaast is het risico op littekenbreuken sterk gedaald. 

In tegenstelling tot de maagring, wordt er geen lichaamsvreemd materiaal ingebracht. Hierdoor is het risico op infectie kleiner. 

De maaguitgang blijft intact waardoor geen dumping (zie gastric bypass) optreedt. De porties die u kan eten zijn sterk verkleind, maar groter dan bij de maagband. Restaurantbezoek is postoperatief mogelijk, mits enige aanpassing. 

Risico’s 

De doorgesneden maagwand wordt gesloten met drie rijen nietjes. Daarnaast wordt hij overhecht met een draad. Ondanks deze voorzorgen ziet men soms een loslating van de naad. Hierdoor vloeit het voedsel vanuit de maag naar de buikholte en ontwikkelt daar een abces. Om dit te voorkomen is het zeer belangrijk dat u enkel kleine porties eet. Te grote porties verhogen de druk op de maagwand met verhoogd risico op loslating als gevolg. 

Soms gebeurt het dat door littekenweefsel de maagbuis te nauw wordt waardoor voedsel moeilijk kan passeren. Hierdoor ervaart u problemen met eten en zal u sneller moeten braken. Dit kan verholpen worden door de maagbuis endoscopisch (= camera in de maag) open te rekken. 

Als u niet naar uw lichaam luistert en blijft eten ondanks het volheidsgevoel, kan de maag na verloop van tijd uitrekken tot zijn oorspronkelijke volume. Hierdoor verdwijnt het restrictieve effect waardoor u terug grotere porties kan eten en in gewicht bijkomt. 

Door het wegnemen van een gedeelte van de maag, kunnen bepaalde vitamine- en mineralentekorten (vitamine B12, vitamine D, foliumzuur, ijzer en zink ) ontstaan. Hierdoor is een strikte opvolging door uw behandelende arts noodzakelijk met regelmatige bloedafnames. 

De sleeve gastrectomie is niet omkeerbaar. 

Hospitalisatie en nazorg 

 • U start met drinken op de eerste postoperatieve dag. 
 • De tweede postoperatieve dag wordt een controlefoto genomen om lekkages uit te sluiten. Als alles in orde is, start u met vloeibare voeding. 
 • Een kinesist komt dagelijks langs voor ademhalingstraining.  
 • Onze diëtiste licht de voedingsrichtlijnen toe. 
 • De voedingspsychologe komt controleren hoe u de ingreep ervaren heeft en geeft u een opvolgafspraak mee 
 • Zodra uw pijn onder controle is en u in staat bent om voldoende te drinken/eten, mag u het ziekenhuis verlaten. Dit is gemiddeld de derde dag na de ingreep. 
 • Na uw ontslag dient een thuisverpleegster gedurende 10 dagen langs te komen om spuitjes tegen flebitis te geven. 
   
 • Uw wondjes zijn bedekt met speciale verbanden die u toestaan te douchen. Deze verbanden zullen worden verwijderd bij uw volgende dokterscontrole. 
   
 • Om ontwikkeling van maagzweertjes tegen te gaan, worden gedurende drie maanden maagbeschermers voorgeschreven. 
 • Eén maand na de ingreep wordt gestart met een polyvitaminepreparaat om tekorten te voorkomen. Extra vitamine D is ook aangewezen. 
 • Na twee weken mag u starten met het postoperatieve bewegingsprogramma
 • U hebt recht op zes weken werkonbekwaamheid. 
 • Regelmatige controle bij uw arts is levenslang noodzakelijk. Het eerste jaar gebeurt de controle om de vier maanden, het tweede jaar om de zes maanden en nadien eenmaal per jaar. 

Voeding na de Sleeve Gastrectomie 

De eerste weken na de operatie zijn van groot belang voor het vermijden van complicaties. U moet zich gedurende 3 weken aan een strikt vloeibaar dieet houden om spanning op de nietjesnaad te vermijden. 

Nadien stapt u geleidelijk over naar vaste voeding. Porties dienen klein te blijven om uitrekking van de maag te voorkomen. Het wordt aangeraden meermaals per dag (5 à 6 keer) kleine maaltijden te eten. 

Omdat de Sleeve gastrectomie enkel restrictief werkt, kunnen snoep en calorierijke dranken probleemloos passeren. Deze dient u dan ook uit het dieet te schrappen. Anders zal het gewichtsverlies minimaal zijn en komt u op termijn terug bij. 

Resultaten  

Het gewichtsverlies is het grootst gedurende de eerste 9 maanden na de ingreep. Houdt men zich aan de richtlijnen, dan zal een gewichtsvermindering van 50 tot 60 % van het overgewicht bereikt worden. 

Deze ingreep is slechts een hulpmiddel, uw gedragsaanpassing (kleine porties eten) na de operatie bepaalt het succes van deze ingreep.  

Kostprijs 

Als u recht hebt op terugbetaling, betekent dit niet dat de ingreep volledig kosteloos is. De mutualiteiten betalen een groot gedeelte terug, maar u zal nog moeten tussenkomen.  

Met gewone terugbetaling (vier dagen, drie nachten) 
privé kamer: 2.446 euro
tweepersoonskamer: 1.236 euro

Met verhoogde terugbetaling (WIGW of OMNIO-statuut) 
privé kamer: 2.316 euro 
tweepersoonskamer: 1.138 euro 

Als u een hospitalisatieverzekering heeft, zal deze een groot deel van de overblijvende kost terugbetalen. Onze financiële dienst zal de maatschappij van uw hospitalisatie verzekering contacteren om voor u uit te zoeken in welke mate zij tussenkomen.  Elke patiënt weet zo vooraf exact wat de ingreep hem zal kosten en dit bedrag dient ook betaald te worden op de dag van de ingreep. 

Zonder terugbetaling = zelfbetalend 
privé kamer: 6.794 euro 
tweepersoonskamer: 5.659 euro 

Alle kosten zijn inbegrepen: ingreep, verblijf, medicatie, labo, radiologie, diëtiste. Prijzen zijn raming op basis van 3 ligdagen.